Wat we doen

Vragen die opdrachtgevers aan ons stellen gaan onder andere over:

  • Programma managen: ondersteun ons als programmamanager bij de (door)ontwikkeling van onze organisatie, zodat we wendbaarder worden
  • Beter organiseren: adviseer ons over de best passende inrichting van onze organisatie en onze werkprocessen, zodat we in control komen
  • Koers bepalen: maak samen met ons een nieuwe visie voor onze organisatie en een plan hoe we onze organisatie de komende jaren verder kunnen verbeteren
  • Meer samenwerken: denk met ons mee hoe we samenwerking met andere partijen vormgeven, om onze doelen sneller te realiseren
  • Werkend krijgen: help ons bij de uitvoering van acties waarmee we onze organisatieontwikkeling versterken, door ons te begeleiden via training, als coach van de programmamanager of door ons op interimbasis te ondersteunen