Onze opdrachtgevers en onze ervaring

Blauw IJs werkt aan organisatieontwikkeling voor een brede waaier aan opdrachtgevers, binnen organisaties in (semi-) overheid en bedrijfsleven. Ook werken we regelmatig voor samenwerkingsverbanden. Recent zijn opdrachten uitgevoerd voor onder meer onderstaande opdrachtgevers.

Voorbeelden van opdrachten waar Blauw IJs een doorslaggevende bijdrage aan heeft geleverd:

Programmamanager doorontwikkeling

Voor een afvalinzamelbedrijf vulde Blauw IJs gedurende een jaar de rol in van programmamanager doorontwikkeling. Basis van de opdracht was om de missie en visie aan te scherpen. Vervolgens hebben we een nieuwe organisatiestructuur ontwikkeld en ingevoerd. Parallel begeleidden we het managementteam , zowel bij de teamontwikkeling als versterking van het leiderschap.

Ook aan de slag om jouw organisatie verder te ontwikkelen? Neem contact op met Blauw IJs.

Projectleider oprichten belastingsamenwerking

Vijf gemeenten startten een samenwerkingsverband (shared service) voor het heffen van lokale belastingen. Blauw IJs zorgde als projectleider voor de realisatie van het bedrijfsplan van start tot finish. Aansturing van deelprojectleiders op alle vlakken van de bedrijfsvoering was een belangrijke taak: HR, financiƫn, ICT, huisvesting, communicatie. Deze belastingsamenwerking is inmiddels enkele jaren actief en bewezen succesvol.

Ook aan de slag met jouw organisatie om een samenwerkingsverband op te richten? Neem contact op met Blauw IJs.

Strategisch adviseur en projectleider opgavegericht werken

Een middelgrote gemeente schakelde Blauw IJs in als projectleider opgavegericht werken. Samen met een projectteam met interne medewerkers en het directieteam, stelden we een reisplan op. Dit was het begin van een experiment. Daarin heeft de organisatie een half jaar geoefend met een opgavegerichte werkwijze. In deze fase was Blauw IJs zowel aanjager van het experiment als strategisch adviseur voor de directie. De directie besloot om de werkwijze met opgavemanagers blijvend te implementeren.

Ook aan de slag om een nieuwe koers te implementeren in jouw organisatie? Neem contact op met Blauw IJs.

Projectleider opheffing sociale teams

Blauw IJs was projectleider voor de opheffing van de sociale teams in een gemeentelijke organisatie. De vijf betrokken organisaties maakten afspraken over de verdeling van taken, middelen en de begeleiding van medewerkers naar hun nieuwe werkplek. Blauw IJs stelde het procesplan op en begeleidde de implementatie. Door coronaregels hebben we deze opdracht voor 90% digitaal uitgevoerd.

Ook aan de slag om een organisatie op te heffen? Neem contact op met Blauw IJs.

Adviseur organisatieontwikkeling ICT samenwerking

Blauw IJs adviseert het management van een ICT samenwerking al enkele jaren over de organisatieontwikkeling. Blauw IJs stelde het organisatieontwikkelplan op en maakte jaarplannen en evaluaties. Meest recent begon een traject voor leiderschapsontwikkeling. Doel: managers toerusten om leiding te geven aan de regieorganisatie .

Ook aan de slag om een ICT organisatie verder te ontwikkelen? Neem contact op met Blauw IJs.